Farmy wiatrowe - co powinieneś wiedzieć

Odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) art. 36 ust. 1 Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 2, żądać od gminy: odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części. Uprawnienia te można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące.

Pytanie:
W mojej miejscowości powstaje ferma wiatraków produkujących prąd. Właściciele działek na których mają stać wiatraki dostają nie małe pieniądze. Czy do jakiejś formy zapłaty mają prawo pozostali mieszkańcy, którzy będą musieli żyć w cieniu wiatraków?
Odpowiedź Eksperta:
Należy uznać, co wynika z dotychczasowego orzecznictwa sądowego, iż sąsiedztwo fermy wiatraków powoduje spadek wartości nieruchomości. Dlatego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) art. 36 ust. 1 Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 2, żądać od gminy: odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części. Uprawnienia te można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące. Dodatkowo jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał z praw, o których mowa w ust. 1 i 2, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości (art. 36 ust. 3 ustawy). To uprawnienie przedawnia się po upływie 5 lat od dnia zmiany planu miejscowego. Reasumując może Pan wystąpić do gminy z żądaniem odszkodowania.

DUŃSKI SKANDAL WIATRAKOWY

Opublikowany w duńskiej prasie artykuł http://vbn.aau.dk/files/69999518/2012_10_09_Berlingske_kronik_.pdf ujawnił skandal, który wstrząsnął rządem .

Minister Środowiska oznajmiał wszem i wobec, że jego kraj ma najbardziej restrykcyjne normy odnoszące się do hałasu, generowanego przez farmy wiatrowe. Nawet w tym miesiącu wyjaśniał, że tylko 4 do 11% ludzi żyjących w pobliżu farm mogłoby czuć poirytowanie z powodu charakterystycznego, pulsującego dźwięku pracujących turbin, których tysiące więcej miałoby stanąć na już nimi nasyconych duńskich obszarach wiejskich .

Czytaj więcej...

Odpowiedź z Ministerstwa Środowiska na pytania dotyczące turbin wiatrowych

Odpowiedź z Ministerstwa Środowiska z dnia 14 września 2012 r.

Odpowiedź na wystąpienie posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie pisma Związku Gmin Województwa Podlaskiego z dnia 23 lipca br., dotyczącego wyjaśnienia kwestii związanych z budową turbin wiatrowych.

1. Czy   infradźwięki   wytwarzane   przez   turbiny   wiatrowe   negatywnie   wpływają na organizm ludzki (w szczególności na dzieci, kobiety ciężarne i osoby starsze), a jeśli tak to jakie skutki powoduje ich oddziaływanie?

2. Na jaką odległość od elektrowni wiatrowej rozchodzą się infradźwięki wytwarzane przez turbiny wiatrowe i jaki wpływ mają na organizm ludzki?

3. Jaki wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi ma zjawisko migotania cienia (tzw. efekt stroboskopowy) powstający wskutek odbijania się promieni świetlnych od obracających się skrzydeł turbiny wiatrowej?

Czytaj więcej...

Porzuconych tysiące turbin wiatrowych - u nas też już to jest! Pierwsza obok nas! Turbina wiatrowa w Słupie! Czy my musimy być następni?

Stany Zjednoczone mają największe elektrownie wiatrowe na świecie. Wielkie turbiny napędzane wiatrem stały się jednym z głównych odnawialnych źródeł energii, na które rząd USA wydał miliardy dolarów z kieszeni podatników. Jednak wysokie koszty utrzymania, duża awaryjność i zmienne warunki pogodowe, sprawiają, że wiatraki są drogie i nieefektywne. Wynik? Ponad 14 tysięcy turbin wiatrowych stoi odłogiem i szpeci krajobraz Stanów Zjednoczonych.

Czytaj więcej...